Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Извршни одбор

 

Алексеј Муратов
Генерални директор

 

Драган Марковић
Извршни директор за трговину природним гасом  

 

Микица Бугариновић
Извршни директор за пројектовање, изградњу и експлоатацију