Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Надзорни одбор

 

Медведев Александар Иванович

Председник Надзорног одбора, заменик Председника Управног одбора ПАО

"Газпром"

   

Душан Бајатовић

Члан Надзорног одбора, Генерални директор ЈП "Србијагас"

   

Силке Ресениг-Шалер

Члан Надзорног одбора, Главни извршни директор Centrex Europe Energy & Gas АG

   

Челпанов Сергеј Јуријевич

Члан Надзорног одбора, заменик Генералног директора – Извршни директор

за гас "Газпром експорт" д.о.о.
   

Хандога Дмитриј Викторович

Члан Надзорног одбора, Начелник Управе за међународне

инфраструктурне пројекте Департмана за спољнотрговинско пословање
ПАО "Газпром"