Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Надзорни одбор

 

Бурмистрова Јелена Викторовна

Председник  Надзорног одбора, заменик Председника Управног одбора

ПАО "Газпром"

   

Душан Бајатовић

Члан Надзорног одбора, Генерални директор ЈП "Србијагас" директор

   

Силке Ресениг-Шалер

Члан Надзорног одбора, Главни извршни директор

"Centrex Europe Energy & Gas АG"
   

Аверкин Дмитриј Евгенијевич

Члан Надзорног одбора, заменик Генералног директора –

за експорт гаса "Газпром експорт" д.о.о.
   

Хандога Дмитриј Викторович

Члан Надзорног одбора, Начелник Департмана 512

ПАО "Газпром"