Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

Цена гаса

Важећа цена гаса:

Обавештење о новим ценама гаса за јавно снабдевање од 25.08.2017. године  - кoja се примењују од 01.10.2017. године.

Одлука о висини трошкова изградње типског прикључка од 8.12.2017. године - која се примењује од 1.01.2018. године.

Одлука о утврђивању цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса од 25.08.2017. године - која се примењује од 1.10.2017. године.

Сагласност на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање.

Сагласност на одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију.

Обавештење о новим ценама гаса за јавно снабдевање од 18.05.2016. године  - кoja се примењују од 01.06.2016. године закључно са испоруком до 1.10.2017. године.

Сагласност на одлуку о новим ценама природног гаса за јавно снабдевање којa се примењују од 01.06.2016. године до 1.10.2017.

Од 1.10.2017. важе нове цене:

  • природног гаса за јавно снабдевање
  • приступа систему за дистрибуцију гаса.

Цена природног гаса за снабдевање купаца на слободном тржишту утврђује се у складу са уговором о снабдевању природним гасом и понудом која је саставни део уговора и одређена је у УСД.

Обрачун цене природног гас се врши у динарима по званичном средњем курсу НБС на дан промета.

Поред трошкова утрошеног природног гаса обрачунатог по уговореној цени у УСД, крајњи купац се обавезује да плати Снабдевачу и трошкове приступа и коришћења система за транспорт ( ЈП Србијагас и Југоросгаз – Транспорт д.о.о.) и дистрибуцију природног гаса ( Југоросгаз а.д. ) по важећим тарифама.

Архива:

Обавештење о новим ценама гаса за јавно снабдевање од 16.03.2016. године  - кoje се примењују од 01.04.2016. године

Обавештење о новим ценама гаса за јавно снабдевање од 18.09.2015. године  - кoje се примењују од 01.10.2015. године

Сагласност на одуку о новим ценама природног гаса за јавно снабдевање које ће се примењивати од 01.10.2015. године

Обавештење о новим ценама гаса за приступ систему за дитрибуцију природног гаса од 04.09.2014. године које се примењују од 01.10.2014

Обавештење о новим ценама гаса за јавно снабдевање од 26.06.2015. године  - кoje се примењују од 01.07.2015. године

Обавештење о новим ценама гаса за јавно снабдевање од 20.05.2015. године  - кoje се примењују од 01.06.2015. године

Обавештење о новим ценама гаса за јавно снабдевање од 29.01.2015. године  - кoje се примењују од 02.03.2015. године

Обавештење о новим ценама гаса за јавно снабдевање од 06.10.2014. године - кoje се примењују од 01.11.2014. године

Обавештење о новим ценама гаса за јавно снабдевање од 04.09.2014. године које се примењују од 01.10.2014.

Сагласност на одуку о новим ценама природног гаса за јавно снабдевање које ће се примењивати од 01.07.2015. године

Сагласност на одуку о новим ценама природног гаса за јавно снабдевање које ће се примењивати од 01.10.2014. године

Сагласност на одуку о новим ценама природног гаса за дистрибуцију које ће се примењивати од 01.10.2014. године

Сагласност на одуку о новим ценама које ће се примењивати од 01.08.2014. године

Обавештење о новим ценама које ће се примењивати од 01.08.2014. године

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање - које ће се примењивати од 01.12.2013

Обавештење о новим ценама које ће се примењивати од 01.12.2013. године

Одлука Агенције за енергетику Републике Србије о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање - које ће се примењивати до 01.12.2013

Обавештење о новим ценама које ће се примењивати од 01.09.2013. године

Цена за приступ и коришћење система:

Обавештење о новим ценама гаса за приступ систему за дитрибуцију природног гаса од 04.09.2014. године које се примењују од 01.10.2014

Архива:

Одлука о утврђивању цене за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса

 


 

webmaster

 

Змај Јовина 8-10, 11158 Београд; Тел: (011) 3216-600, 3216-601;

Факс: (011) 3216-688

Preserving value and vetting a trade partner are one and breitling replica sale the same when approaching a pre-owned specialist. As the online watch vendor community moves out of its adolescent breitling replica sale period of the 2000s into the realm of BBB accreditation, Trustpilot ratings, and eBay feedback in the five-digit range, dealing with leading online specialists has replica watches sale assumed routine status for many traders. Vendors who will offer owners the most straightforward and equitable trades at fair value are the ones who already have a long track record of doing so. Above all, trade-seekers should fake hublot demand full names of references who agree to be omega replica contacted. For watch owners pursuing a trade, the references are the most important part of the research hublot replica process. Recent, numerous, accessible, and rolex replica satisfied trading partners are the best safeguard for an informed trade-seeker. Don't just request a dealer is references, contact them.