Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
 

Водич код избора гасних уређаја

Kомби - бојлери:

Основна подела бојлера је:
  • према намени,
  • по начину уградње,
  • по топлотној снази.

  • Подела бојлера према намени

а) Проточни бојлери само за санитарну воду,
б) Бојлери само за централно грејање,
в) Комби бојлери за централно грејање и санитарну воду.

Производе две врсте топле воде с тим, да када загревају санитарну воду, сву своју расположиву топлотну снагу троше у ту сврху, тако да практично раде као проточни бојлери. Место уградње треба да је што ближе местима потрошње санитарне воде, како топла вода не би дуго „путовала“.

  • Подела бојлера по начину уградње

г) Бојлери са прикључком на димњак.

Смештају се у просторијама поред димњака. Кисеоник за сагоревање гаса користе из самог амбијента, док продукте сагоревања (воду и угљен-диоксид) избацују кроз димњак.

д) Фасадни бојлери са прикључком на било који спољни зид.

Смештају се на спољни зид и преко коаксијалних или одвојених улазно-излазних цеви узимају ваздух (кисеоник) споља, и исто тако, продукте сагоревања избацују напоље. Због додатне опреме (бешумни вентилатор, затворена комора за сагоревање итд.)има вишу цену за око 30% од одговарајућих са прикључком на димњак.

  • Подела комби бојлера по топлотној снази

Постоје бојлери различите топлотне снаге:
-15.000 кcal/h (називна снага 17,5 kW )
-20.000 кcal/h (називна снага 23,3 kW )
-24.000 кcal/h (називна снага 28 kW )

Узимајући у обзир чињеницу да је за средње изоловани стан при спољној температури од -20°С за загревање 1 м³ (једног кубног метра) стана потребно око 50 – 60 кcal/h апроксимативно можемо израчунати:

Стан/кућа од 80 м² – (80 м² х 2,6 м х 60 кcal) = 12.500 кcal/h
Стан/кућа од 100 м² – (100 м² х 2,6 м х 60 кcal) = 15.600 кcal/h

Међутим, у оба ова случаја због потребе већег протока топле санитарне воде предлаже се комби бојлер 20.000 кcal/h.

За стан/кућу од 120-160 м² довољан је бојлер од 24.000 кcal/h, који уједно задовољава и стан веће површине.

Разликујемо следеће бојлере:

ђ) бојлери са пилотом, где мали пламеник „пилот“ стално гори и служи да пали гас главног пламеника.
е) бојлери са аутоматским паљењем, без „пилота“. Паљење се остварује аутоматски преко спец. електрода.

Друге одлике комби - бојлера:

-сви комби бојлери снабдевени су, за разлику од котлова, пумпама за циркулацију воде као и експанзионим судом;
-прикључују се свеједно на двоцевни или једноцевни систем за централно грејање;
-захваљујући великој црпности пумпе могу се употребити за грејање и у двоетажним становима, а у неким случајевима чак и троетажним.
-мале димензије, скоро бешумни и лепог дизајна, уклапају се у амбијент стана и могу се сместити на било ком месту стана.

Не препоручујемо Вам, ако сте имали котао на чврсто или течно гориво, да уградите само горионик, зато што:

•  котао није пројектован и грађен за гас,
•  поставља се питање безбедности коришћења таквог котла,
•  економски није оправдано, јер је потрошња гаса много већа,
•  инвестиција за прераду таквог котла није оправдана,
•  оставите котао на чврсто или течно гориво за резерву, за сваки случај.

Гасни котлови за централно грејање обезбеђују само топлу воду за централно грејање (без санитарне воде). Поседују аутоматски уређај за паљење и контролу (аутомат ложишта), што значи да отпада иницијални пламичак и потрошња плина за паљење. У ове котлове уграђено је: топлотна пумпа, експанзиона посуда и сигурносни вентил.

Гасни котлови до 50 kW се могу поставити у посебну просторију предвиђену за централно грејање (котларница), изнад 50 kW морају се поставити у посебну просторију која има само гасни котао. При одређивању места постављања гасног котла треба водити рачуна о вентилацији просторије, одводу сагорелог гаса, електрични прекидачи да су ван просторије и врата да се отварају у поље. То важи и за гасне горионике.

Називна снага гасних котлова за централно грејање 21 kW, 23 kW, 29 kW, 35 kW, 47 kW, 58 kW.

Примера ради, за стан/кућу од 120-160 м² средње изолованости довољан је котао од 29 kW.

Гасне пећи: ко не жели да уводи централно грејање у кућу/стан веома добро и јефтино грејање је помоћу гасних пећи.

Делимо их на фасадне са прикључком на било који спољни зид и на пећи са прикључком на димњак. Фасадне пећи не узимају кисеоник за сагоревање из просторије, то је решено дуплим цевима, где је једна цев за одвод сагорелог гаса, а друга за довод кисеоника за сагоревање. Ове друге узимају кисеоник из просторије, а сагорели гасови се одводе у димњак.

Гасне пећи имају инсталисану снагу 4, 7 kW, 7 kW, 9 kW, 11,6 kW.

Пример: Пећ од 9 kW са вентилатором може да загреје просторију од 35 м² .

Гасна грејалица: се користи за загревање мањих просторија и купатила, инсталисана снага је до 2 kW, 3,2 kW.

Гасни горионик само за природни гас се препоручује ако власник већ има котао за централно грејање и користи чврсто гориво (угаљ, дрва). Постојећи котао мора да има наведено у техничком опису да може да користи гас као гориво, а ако тога нема, не препоручује се. У његовим џеповима временом се сакупља гас, па при сваком новом паљењу горионика постоји ризик од гасне експлозије.

Комбиновани гасни горионик за нафту и гас се препоручује где већ постоји горионик на нафту. Стављањем овог новог „комби“ горионика има алтернативно решење, можете да користите нафту или гас. На тај начин смањује се ризик да, ако нестане гаса, одмах пребаците рад на нафту, помоћу преклопа.

Сви горе наведени гасни горионици имају мањи степен коришћења (oko 0,7) од гасних котлова за централно грејање (oko 0,9).

Проточни бојлер: обезбеђује само санитарну топлу воду и то 10 л/мин. Чим се отвори славина за топлу воду активира се паљење гаса и пламеник загрева воду. Проточни бојлер од 5 л/мин обезбеђује топлу воду потребну у кухињи.

The Quantieme Perpetuel 8 Jours watch combines the rolex replica sale elegance of a classic gold case and smooth mesh-style gold bracelet with an attractive and highly refined in-house made rolex replica sale self-winding perpetual calendar mechanical movement. It is among the rare complicated timepieces that one can wear on a daily basis, given the reasonable dimensions of the case and straight-forward legibility of the dial. This is one of the more rolex replica sale complicated gold watches in this round-up, not necessarily in terms of mechanical rolex replica sale functionality, but rather in that the dial is mostly skeletonized with a view of the replica watches movement. This sort of contrasts with the goal of having a timepiece that is all about showing rolex replica sale off gold, but I nevertheless felt Bovet has a solid contender with its Dimier replica watches uk collection Recital 12 watch, specifically in 18k red gold, matched to the 18k red gold mesh bracelet.