Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
 

Погодности коришћења природног гаса

 Захваљујући својим својствима природни гас као енергетски извор заузима високо место, одмах иза нафте. Приликом сагоревања природног гаса ослобађа се велика количина топлоте, лако се подешава његов довод до ложишта, и не ствара се пепео, па се као еколошки најчистији енергент много чешће користи него камени угаљ.

 Природни гас, као врста горива, поседује читав низ предности. С обзиром да га углавном чини метан који је лакши од ваздуха, у случају хаварија лако испарава за разлику од тешког пропана који се задржава у природним и вештачким удубљењима и може да изазове експлозију. Природни гас није токсичан и не изазива корозију метала. Данас је он јефтинији од било ког нафтног деривата, укључујући и дизел-гориво, при чему је његова калоријска вредност знатно виша.

 Потребно је нагласити да котлови на природни гас имају високи коефицијент корисног дејства - до 94%, и не захтевају коришћење горива за предгревање у зимском периоду (као, на пример, мазут и пропан-бутан). Природни гас практично потпуно сагорева без емисије штетних продуката у атмосферу и не ствара чађ, која снижава коефицијент корисног дејства, па тако употреба природног гаса не захтева периодично чишћење ложишта, као ни димњака. Димни гасови не садрже примесе сумпора и не изазивају оштећења металног дела димњака. Трошкови одржавања оваквих котлова су такође знатно нижи од уобичајених.


Purchasing power concerns a trading owner is ability to replica watches obtain more for his watch than when opting to sell. Pre-owned specialists frequently offer more value for a trade replica watches than for outright purchase of the same watch. And the purchasing power of a trade is greater due to the ability of rolex replica both parties to obtain desired pieces with fewer or no income and sales tax consequences. Finally, flexibility in selection, repayment, and holding timeframe, there is no mandatory "return" date, affords traders far more replica watches uk opportunity to evaluate a watch than a rental service can economically permit. Rented replica watches are the proverbial carriage that turns into a pumpkin. Traders must make a larger upfront replica watches commitment to purchase a first watch, but once purchased, replica watches uk can be converted into cash or another watch of equal value.