Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

 

Обавештење

Решењем, Владе Републике Србије о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом, период у којем ће ЈП Србијагас снабдевати јавне снабдеваче продужава се до 01. јула 2019. године.

На основу сагласности АЕРС од 01. октобра 2017. године примењују се цене за природни гас за јавно снабдевање и цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса.

Цена природног гаса за домаћинства и малу потрошњу (јавно снабдевање) почев од 01.октобра 2017. године износи 29,93 динара за м3.


Отварање тржишта гаса 01.01.2015 године

Обавештење за потрошаче

Поштовани,

Обавештавамо Вас да у складу са Законом о енергетици ( `` Службени гласник РС `` бр. 145/14 од 29.12.2014 године сви купци природног гаса имају права слободног избора снабдевача.

Обзиром да је тржиште гаса слободно (регулисано је све осим цене гаса која је резултат услова на тржишту), постоји могућност промене снабдевача природним гасом. Правило промене снабдевача можете погледати овде.

За све информације обратити се путем електронске поште на адресу: office@yugorosgaz.rs или позивом бесплатног броја

0800 444 666


Саопштење

У ЦИЉУ КОНТИНУАЛНОГ СНАБДЕВАЊА ПРИРОДНИМ ГАСОМ НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СВИ ПОТРОШАЧИ ПРИРОДНОГ ГАСА УРЕДНО ПЛАЋАЈУ РАЧУНЕ ЗА ГАС.


МОЛИМО СВЕ КОРИСНИКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ДА ИЗМИРЕ СВОЈА ДУГОВАЊА ПРЕМА ЈУГОРОСГАЗ А.Д. !

 
ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ СВИМ ПОТРОШАЧИМА КОЈИ УРЕДНО ПЛАЋАЈУ СВОЈЕ РАЧУНЕ


"Југоросгаз" а.д. - предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса, основано је у складу са Споразумом о сарадњи у области изградње гасовода на територији СРЈ, који је потписан 11.04.1996. године између Влада РФ и СРЈ. Споразум је обострано ратификован од стране Скупштине СРЈ и Думе РФ.

Акционари "Југоросгаз" а.д. су ПАО "Газпром", Москва са 50%, ЈП "Србијагас", Нови Сад са 25% и "Centrex Europe Energy & Gas AG" из Беча са 25% основног капитала Друштва.

Од јануара 2007. године "Југоросгаз" а.д. обавља испоруке руског природног гаса у Србију на паритету примо-предајна станица Берегово, а од фебруара 2012. године и на паритету подземно складиште гаса "Банатски Двор".

"Југоросгаз" а.д. је власник магистралног гасовода МГ-09 (Појате-Ниш) пречника 530 мм, дужине око 64 км и магистралног гасовода МГ-11 (деоница Ниш-Лесковац-Власотинце) пречника 508-323,9-168,3 мм и дужине око 60 км, као и разводних челичних гасовода у Нишу и Лесковцу пречника од 450 до 100 мм и дужине око 40 км, 5 ГМРС, преко 40 МРС, више од 230 км дистрибутивних мрежа (притиска до 4 бара) у Нишу, Алексинцу, Ражњу, Александровцу, Лучанима, Гучи, Лесковцу и Власотинцу и наставља гасификацију ових градова.  "Југоросгаз" а.д. обавља припремне радове за почетак изградње деонице магистралног гасовода МГ-11 од Власотинца до Врања.

Систем енергетских објеката и постројења, које је изградио "Југоросгаз" а.д., интегрисан је у систем снабдевања гасом југа Србије.

"Југоросгаз" а.д. врши продају и дистрибуцију природног гаса у Нишу, Алексинцу, Ражњу, Александровцу, Лучанима, Гучи, Лесковцу и Власотинцу у количини од преко 40 милиона кубних метара годишње.

Пословање "Југоросгаз" а.д. обавља се у складу са дефинисаном и усвојеном Стратегијом развоја "Југоросгаз" а.д. и законским прописима који важе у Србији.